Home

Nowe wiadomości

Popularne Artykuły

Witamy na Portalu Józefosław Julianów

Protokół z Zebrania w dniu 13 stycznia 2014

Protokół

z zebrania Stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów”

w dniu 13 stycznia 2014 r.

1. W zebraniu, oprócz członków Stowarzyszenia NJ&J, wzięli udział mieszkańcy Julianowa i Józefosławia w liczbie ok. 140 osób oraz zaproszeni goście:

 

- Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie -  nadkomisarz Mariusz Hołod;

- naczelnik Wydziału Prewencji – podkomisarz Jacek Anczarski;

- z-ca naczelnika Wydziału Kryminalnego – p. Henryk Bieliński;

- kierownik dzielnicowych – p. Marek Maciejczyk;

- Komendant Straży Miejskiej – p. Mariusz Łodyga;

- sołtys wsi Józefosław, p. Jan Dąbek;

- sołtys wsi Julianów, p. Andrzej Pulwarski.

2. Zebranie prowadziła prezes stowarzyszenia, p. Hanna Krzyżewska.

3. Sprawę ostatnich włamań do domów w okolicy Józefosławia i Julianowa omówił naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Piasecznie, p. Jacek Anczarski. Dowiedzieliśmy się, że w roku 2013 było w Józefosławiu 27 włamań, skradziono 20 aut, dokonano 12 kradzieży, 1 rozboju (razem 117 interwencji). W Julianowie i Chyliczkach podobnych interwencji było 75.

Więcej…

 

Protokół z zebrania w dniu 09 grudnia 2013

Protokół

z zebrania Stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów”

w dniu 09 grudnia 2012

1. W zebraniu, oprócz członków Stowarzyszenia NJ&J, wzięli udział mieszkańcy Julianowa i Józefosławia w liczbie ok. 80 osób oraz zaproszeni goście:

- Pan Daniel Putkiewicz – Zastępca Burmistrza Piaseczna,

- Pan Jan Dąbek – Starosta Powiatu Piaseczno i sołtys Józefosławia,

- Pani Iwona Kołodziejczyk – przedstawiciel dewelopera Bouygues Immobilier (dalej: BI),

- Pan Andrzej Pulwarski – sołtys Julianowa.

2. Zebranie prowadziła prezes stowarzyszenia, p. Hanna Krzyżewska (radna).

ZebrZebranie było poświęcone tematowi inwestycji drogowych we wsiach Józefosław i Julianów, a głównie ulicy Cyraneczki, na odcinku od Julianowskiej do Kombatantów, czyli tej części ulicy, która prowadzi w kierunku osiedla Le Village.

4. Z wyjaśnień Pana Daniela Putkiewicza i Pana Jana Dąbka wynika, że:

- zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Burmistrzem Gminy Piaseczno i Starostą Piaseczyńskim zawartym w 2008 roku ulica Cyraneczki jest wspólną inwestycją gminy i powiatu, z udziałem 50% każdej ze stron. W ramach tego Porozumienia gmina przekazuje powiatowi grunty pod drogę, powiat tę drogę buduje, a następnie przejmuje ją jako drogę powiatową;

Więcej…

 

Wniosek do Miejskiego Planu Zagospodarowania Józefosław

Józefosław, 22 listopada 2013 r.

Szanowny Pan

Zdzisław Lis

BURMISTRZ m. i gm. PIASECZNO

Ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

Szanowny Panie Burmistrzu

Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów”, po konsultacjach z mieszkańcami zgłasza następujące  WNIOSKI  DO  PROJEKTU  MPZP  JÓZEFOSŁAW:

Zwracamy się o:

1. możliwie jak największe ograniczenie budownictwa wielorodzinnego, na rzecz mieszkalnictwa jednorodzinnego na obszarze objętym projektem;

2.zarezerwowanie terenu pod usługi publiczne z przeznaczeniem pod Klub Kultury i bibliotekę;

3. przeznaczenie odpowiedniej działki na usługi oświaty (np. przedszkole)

oraz pod teren rekreacyjno – sportowy, (np. boisko, kort tenisowy lub tp.);

4. wydzielenie pasa spacerowo - rowerowego wzdłuż Kanału Jeziorki – zgodnie z sugestiami firmy RDH;

5. wytyczenie połączenia drogowego pomiędzy ul. Wilanowską a Ogrodową, które będzie stanowiło dojście także do planowanego parku (po trasie ul. Księżycowej lub Pastelowej i Słoneczny Sad);

6. sprawdzenie możliwości umieszczenia w planie połączenia drogą poprzeczną wzdłużnych ulic Józefosławia – Ogrodowej z Osiedlową;

7. zarezerwowanie odpowiedniego terenu pod zbiornik retencyjny.

 

Reprezentujące mieszkańców stowarzyszenie „NJiJ” zauważa, że Józefosław traktowany jest przede wszystkim jako sypialnia. Brakuje tutaj zarówno terenów publicznych, jak i miejsc świadczenia usług kultury, sportu i rekreacji. Cztery główne ulice biegną w kierunku północ – południe, każda z nich ma ponad 3 km długości. Pozamykane osiedla utrudniają komunikację wschód – zachód, dlatego potrzebne są ulice gminne, którymi mieszkańcy mogliby przemieszczać się z pominięciem Piaseczna (ul. Geodetów) oraz Warszawy (ul. Jagielska). Także rozwiązanie problemu odwodnienia okolicy poprzez zbudowanie stosownego zbiornika retencyjnego, wymaga wyznaczenia odpowiedniego terenu.

Zmieniony (niedziela, 01 grudnia 2013 00:46)

 

Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów”

Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów”, jak większość tego typu organizacji powstało wskutek ludzkiego niezadowolenia. Nowi mieszkańcy, pochodzący przeważnie z Warszawy, ale też z innych polskich miast, nie mogli zrozumieć dlaczego tu, gdzie teraz mieszkają (chociaż to wieś) – tak długo nie buduje się dróg, szkoły, przedszkola, czy innej niezbędnej do życia infrastruktury. Kilku „młodych gniewnych” zorganizowało spotkanie w wynajętej sali Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu w grudniu 2006r. Przyszło blisko 80 osób i każda miała jakieś żale, pretensje i niespełnione oczekiwania. Większość obecnych potwierdziła zasadność powołania stowarzyszenia, które działałoby w imieniu mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności.

Więcej…

 

Wniosek budżetowy 2014

Józefosław, 28 sierpnia 2013 r.

Szanowny Pan

Zdzisław Lis

Burmistrz m. i Gm. Piaseczno

Ul. Kościuszki 4

Piaseczno

Wniosek budżetowy na rok 2014

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów” zwraca się z prośbą o umieszczenie w projekcie budżetu oraz zabezpieczenie środków na następujące inwestycje w Józefosławiu i Julianowie w r. 2014:

  1. Budowa ul. Wilanowskiej wraz z odwodnieniem na odcinku od kanałku do ul. Działkowej,
  2. Budowa ulicy 3KDD wraz z fragmentem ul. Spacerowej,
  3. Projekt i budowa ul. Cyraneczki od ul. Julianowskiej do Kombatantów,
  4. Budowa ul. Wenus,
  5. Projekt ul. Olchowej,
  6. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej i Geodetów,
  7. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na przedłużeniu ul. Kombatantów od Cyraneczki do ul. Działkowej (na działkach gminnych),
  8. Wydzierżawienie oraz zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej,
  9. Uruchomienie linii komunikacyjnej busowej (typu L) na trasie objazdowej z Chylic, przez Julianów i Józefosław (ulicami m.in. Ogrodową i Osiedlową) do stacji PKP.

Uzasadnienie:

Julianów i Józefosław liczą razem ok. 12 tys. mieszkańców, których stale przybywa. Zwiększa się także liczba samochodów, dlatego niezbędne są tu drogi i chodniki, których ciągle brakuje (np. 3KDD, Cyraneczki, Wenus, Olchowa), lub są w niedostatecznym standardzie (np. Wilanowska, Działkowa). Trzeba także zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, (stąd prośba o sygnalizację świetlną), jak również możliwość aktywnego wypoczynku w parku lub pieszych i rowerowych wycieczkach, (dlatego zależy nam również na pięknym i funkcjonalnym parku, a także bezpiecznej ścieżce do lasu).

Bardzo prosimy o umieszczenie wszystkich powyższych pozycji w budżecie na przyszły rok. Z góry serdecznie dziękujemy.

Prezes                                                             Wiceprezes

 

Hanna Krzyżewska                                               Piotr Biniewicz

 
Kto jest "Online"
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości